Hỏi đáp

LIỆU CÓ BẤT KỲ TÁC DỤNG PHỤ NÀO KHI SỬ DỤNG LIỆU PHÁP TẾ BÀO KHÔNG?

Cảm ơn bạn về câu hỏi
Theo các số liệu thống kê của MF3 Thụy Sĩ qua khảo sát khách hàng tại Châu Âu thì  trong suốt 77 năm tồn tại và phát triển của liệu pháp tế bào, chưa từng có một trường hợp bị tác dụng phụ nào được ghi nhận

Bài viết liên quan