Hỏi đáp

PHÂN BIỆT GIỮA LIỆU PHÁP NUÔI CẤY TẾ BÀO VÀ CHIẾT XUẤT SINH HỌC

Liệu pháp nuôi cấy tế bào:Xác định các phần hoạt động của một sinh vật (ví dụ như các chuỗi axit amin), tách chúng ra và sử dụng phương pháp nuôi cấy để phát triển và tạo ra các cấu trúc tương tự như phần gốc.

Chiết xuất sinh học:Sinh vật (ví dụ như hoa, cỏ, các cơ quan động vật) được phân hủy, làm sạch và lọc lấy các thành phần cần thiết.Sản phẩm cuối cùng được gọi là chiết xuất sinh học.

Bài viết liên quan